Kontakt

Telefon: 0701488485

E-post: Mitar.Macar@ gmail. Com

Adress: Gamla Tennishallen, Södra Promenaden 26, 60353 Norrköping

Vaktmästare Mitar Macar: 0701-48 84 85

 

Styrelse 2017

PETER HANSSON, Ordförande:             0708-474543

KENT LENNGREN, vice Ordförande     0708-121480

ANDERS  JANSSON                                  0707-6228171

DAG KINNERUD                                       0707-165213

FREDRIK PETERSSON                           0707902150

MATS DAHLIN                                         0705557158

PER HYLANDER  Suppleant                  0705-843377

JONAS  NILSSON  Suppleant                0700-853105

MIKKEL GADE       Suppleant                 0708119161